सुचना

तपाईंहरु पनि यो साईटमा भएका बिषयहरु सँग सम्बन्धित आफ्ना लेखहरु पोस्ट गर्न चाहनु भने तल दिईएको ठेगानामा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछु साथै विज्ञापन तथा अन्यको लागि सम्पर्क ठेगानाः deepinformation100@yahoo.com तपाईंहरुबाट प्राप्त भएका आर्टिकलहरुलाई सकेसम्म चाडै तपाईंहरुकै नाम दिएर प्रकाशित गरिनेछ ।

Do you know what does your dream mean ?

Do you know if your dream gave you a hint of a better or not so better tomorrow? Are you curious to know what did you see in your dream? If yes, find your dream below.

1. ACORN

Dreaming of acorns predicts pleasant things & that much gain is to be expected. For a woman to dream of eating acorns denotes that she will rise to a position of ease & pleasure. To dream of shaking acorns from a tree means that you will rapidly attain your wishes in business or love.

2.AIRPORT

In a dream the sight of a busy airport represents the desire for freedom and/or travel. If the airport is empty and deserted your own travel plans will be changed or delayed.

(more...)

No comments:

तल लेखिएको तपाईंहरुको पानामा क्लिक गर्नुहोस् यो पाना केवल तपाईंहरुकै लागि हो

?????????? ????

मलाई राम्रो लाग्ने मित्रहरुका ब्लगहरु