सुचना

तपाईंहरु पनि यो साईटमा भएका बिषयहरु सँग सम्बन्धित आफ्ना लेखहरु पोस्ट गर्न चाहनु भने तल दिईएको ठेगानामा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछु साथै विज्ञापन तथा अन्यको लागि सम्पर्क ठेगानाः deepinformation100@yahoo.com तपाईंहरुबाट प्राप्त भएका आर्टिकलहरुलाई सकेसम्म चाडै तपाईंहरुकै नाम दिएर प्रकाशित गरिनेछ ।

Windows XP Install "Step-by-Step Instructions"

These steps are for a clean install of XP. If you intend to upgrade, please read the Guide we provide for that purpose. Okay... let's get started.

1. First, you're going to need to change your CMOS settings of the BIOS for the boot order to boot from CD-ROM. Once you do this you'll then be able to boot your computer from the Installation CD. If your system will not boot from the CD, very rare... use the boot disk we provide in the download area to activate your CD Rom drive.


2. After changing the boot order in the CMOS settings of the BIOS, save the changes, and then reboot your computer. Make sure your Installation CD is in your CD-ROM. If it is you'll be prompted to press your space bar to directly boot from CD-ROM emulation. Press your space bar as soon as you see this message.

No comments:

तल लेखिएको तपाईंहरुको पानामा क्लिक गर्नुहोस् यो पाना केवल तपाईंहरुकै लागि हो

?????????? ????

मलाई राम्रो लाग्ने मित्रहरुका ब्लगहरु