सुचना

तपाईंहरु पनि यो साईटमा भएका बिषयहरु सँग सम्बन्धित आफ्ना लेखहरु पोस्ट गर्न चाहनु भने तल दिईएको ठेगानामा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछु साथै विज्ञापन तथा अन्यको लागि सम्पर्क ठेगानाः deepinformation100@yahoo.com तपाईंहरुबाट प्राप्त भएका आर्टिकलहरुलाई सकेसम्म चाडै तपाईंहरुकै नाम दिएर प्रकाशित गरिनेछ ।

LOCK FOLDER WITHOUT ANY SOFTWARE

Lock a folder without any software

Suppose you want to lock the folder games in d: drive which has the path D:\Games. In the same drive create a text file and type ren games games.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} Now save this text file as loc.bat create another text file and type in it ren games.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} games Now save this text file as key.bat Now you can see 2 batch files loc and key. Double click loc file and the folder games will change to control panel and you cannot view its contents. Double click key file and you will get back your original folder.
how was dat??

1 comment:

W said...

this was the good way of locking folder without software.U can also lock folder without software in other ways

तल लेखिएको तपाईंहरुको पानामा क्लिक गर्नुहोस् यो पाना केवल तपाईंहरुकै लागि हो

?????????? ????

मलाई राम्रो लाग्ने मित्रहरुका ब्लगहरु