सुचना

तपाईंहरु पनि यो साईटमा भएका बिषयहरु सँग सम्बन्धित आफ्ना लेखहरु पोस्ट गर्न चाहनु भने तल दिईएको ठेगानामा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछु साथै विज्ञापन तथा अन्यको लागि सम्पर्क ठेगानाः deepinformation100@yahoo.com तपाईंहरुबाट प्राप्त भएका आर्टिकलहरुलाई सकेसम्म चाडै तपाईंहरुकै नाम दिएर प्रकाशित गरिनेछ ।

What's easy and what's difficult


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Easy is to get a place in someone's address book.
Difficult is to get a place in someone's heart.

Easy is to judge the mistakes of others
Difficult is to recognize our own mistakes

Easy is to talk without thinking
Difficult is to refrain the tongue

Easy is to hurt someone who loves us.
Difficult is to heal the wound

Easy is to forgive others
Difficult is to ask for forgiveness

Easy is to set rules
Difficult is to follow them

Easy is to dream every night.
Difficult is to fight for a dream

Easy is to show victory.
Difficult is to assume defeat with dignity

Easy is to admire a full moon.
Difficult is to see the other side

Easy is to stumble with a stone
Difficult is to get up

Easy is to enjoy life everyday.
Difficult to give its real value

Easy is to pray every night.
Difficult is to find God in small things

Easy is to promise something to someone.
Difficult is to fulfill that promise

Easy is to say we love.
Difficult is to show it every day

Easy is to criticize others
Difficult is to improve one self

Easy is to make mistakes.
Difficult is to lean from them

Easy is to think about improving.
Difficult is to stop thinking it and put into action

Easy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt

Easy is to receive
Difficult is to give

Easy to read this
Difficult to follow

1 comment:

Lalit kunwar said...

its very important our life thank you very much i will try to follows this rules.lalit

तल लेखिएको तपाईंहरुको पानामा क्लिक गर्नुहोस् यो पाना केवल तपाईंहरुकै लागि हो

?????????? ????

मलाई राम्रो लाग्ने मित्रहरुका ब्लगहरु